June 30, 2022

Se den samlede video på https://rumble.com/v12oc78-true-crime-of-insurance-fraud-video-number-63.html og på https://youtu.be/6Mvw_SjmBvc

Ikke alle, der begår forsikringssvindel, er en hårdhændet forbrydelse. Ikke alle gerningsmænd til forsikringssvindel opnår dette til indtægt. Nogle, som den, der er emnet for denne historie, gør det for sjov.

Forsikringsdækningsefterforskere har et uoptjent ry for at være genial i efterforskningen. Film og tv maler forsikringsdækning efterforskere som magtfulde, ekstremt smarte, ihærdige og praktisk talt umulige at idioter. Den typiske, modsatte af billedet skabt af tv, forsikringsdækningsefterforsker er en 25-årig kandidat fra et liberalt kunstfakultet med ringe efterforskningsekspertise.

Den coaching erhvervet af forsikringsdækning efterforskere, korrekt, er rettet mod en dedikation af, hvor meget og hvor hurtigt en erklæring skal betales. Deres coaching i afsløring af svindel er forbudt af forsikringsselskabets vilje til at opfylde sin forpligtelse til at betale skader pænt og hurtigt.

Den forsikrede vidste ikke om den typiske forsikringsdækningsefterforskers manglende ekspertise. Den forsikrede mente, at en person, der kunne få succes med bedrageri, kunne være fornuftig. Et rentabelt bedrageri kan være et spændende problem.

Han besluttede at sigte en svigagtig forsikringsdækning erklære. Den forsikrede ønskede den livsglæde, han mente, var hans rette ekspertise.

Forhandleren, hovedsagelig baseret på den fremragende høje kvalitet af værdibestemmelserne, havde ingen problemer med at forsikre tidsplanen. Sammen med sine forbindelser inden for Surplus Line Market placerede forhandleren forsikringsdækning hos et schweizisk forsikringsdækningsfirma, som han vidste var genforsikret 100 % af en sydafrikansk genforsikringsgiver. Det schweiziske forsikringsselskab sikrede sig beskyttelse indtil en positiv inspektion af kunstværket af en vurderingsmand af dets alternativ.

Den forsikrede tømte sit livs økonomiske opsparing og betalte det nødvendige afdrag på 10 % af præmien på $42.000. Han vidste, at inspektøren ville komme hurtigt. Han havde ikke resten af ​​præmien eller $1.400.000 i vidunderlig kunst til at påpege inspektøren. Det var obligatorisk, at ABC-varevognen og -opbevaringsfaciliteten var udsat for et indbrud, før inspektøren ankom.

Hvis efterforskeren havde anerkendt de lyserøde flag, ville hun have interviewet alle taksatorer. Hvis vurderingsmændene var blevet interviewet, ville værdifastsættelsernes falskhed være blevet fundet øjeblikkeligt, og erklæringen kunne være blevet nægtet for bedrageri. Historier ville være blevet sendt til svindelafdelingen. Den forsikrede kunne endda være blevet arresteret for bedrageri med forsikringsdækning, overtrædelse af Californiens straffelov § 550. Som et alternativ har den forsikrede, som ikke desto mindre keder sig, en vigtig aftale med ekstra penge, end han nogensinde kunne have tjent på at arbejde i et filmhjem.


(c) 2022 Barry Zalma & ClaimSchool, Inc.

Barry Zalma, Esq., CFE, begrænser nu sin ansøgning til service som en forsikringsdækningsguide med speciale i forsikringsdækning, forsikringsdækningskrav, der håndterer, forsikringsdækning farlig religion og forsikringsdækningssvig næsten ligeligt for forsikringsselskaber og forsikringstagere. Han praktiserede lovgivning i Californien i mere end 44 år som en forsikringsdækningsbeskyttelse og krav omhandlende advokat og mere end 54 år i forsikringsdækningsvirksomheden. Han er tilgængelig på http://www.zalma.com og zalma@zalma.com.

Abonner på Zalma om forsikringsdækning på locals.com https://zalmaoninsurance.native.com/subscribe.

Abonner på Excellence in Claims Dealing with på https://barryzalma.substack.com/welcome.

Skriv til hr. Zalma på zalma@zalma.com; http://www.zalma.com; http://zalma.com/weblog; hver dag afsløres artikler på https://zalma.substack.com. Gå til podcasten Zalma On Insurance coverage på https://anchor.fm/barry-zalma; Overhold hr. Zalma på Twitter kl https://twitter.com/bzalma; Gå til Barry Zalma-film på Rumble.com på https://rumble.com/c/c-262921; Gå til Barry Zalma på YouTube- https://www.youtube.com/channel/UCysiZklEtxZsSF9DfC0Expg; Gå til forsikringsdækningskravbiblioteket – https://zalma.com/weblog/insurance-claims-library/

Om Barry Zalma

En forsikringsdækning og krav, der omhandler skribent, guide og professionelt vidne med mere end 48 års fornuftig ekspertise i sagslokaler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.